Reklamační protokol

Uplatnění práva z vady zboží vyřídíme v zákonné lhůtě 30-ti dnů od obdržení reklamace dle § 1921 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; § 13, § 19 odst. 1 a § 24 odst. 7 písm. l) a v) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

V případě potřeby reklamace můžete navštívit naši prodejnu nebo vytiskněte tuto stránku, přiložte ji k pečlivě zabalenému zboží proti poškození a zašlete na adresu:

Ozon Trade s.r.o.
Štefánikova 984/21
742 21 Kopřivnice

V Kopřivnice dne 10.2.2021

Ing. Jan Ollender
jednatel společnosti Ozon Trade s.r.o.  

Ozon Elektro na Firmy.cz
Ozon Elektro na Firmy.cz