Rodinná firma s dlouholetou tradicí

Ozon Trade s.r.o.

Firma byla založena roku 1994, jako společenství dvou vlastníků Václava a Martina Ollenderových, kteří jsou ve vztahu otce a syna. Jedná se o společnost s ručením omezeným. Předmět podnikání je v obchodním rejstříku uveden obchod a služby.

Podnik má své sídlo ve městě Kopřivnice, které se nachází v Moravskoslezském kraji. Specializuje se na prodej veškeré elektroniky, zejména na prodej elektrospotřebičů pro domácnost a veškerého souvisejícího příslušenství. V jeho nabídce najdeme i instalační materiál apod.

Základní údaje o firmě a její vývoji

V historii tato společnost fungovala nejprve jako servis na opravu chladniček a mrazniček. Později se začala věnovat i prodeji bílé a černé techniky a všech drobných elektrospotřebičů pro domácnost.

V současnosti se podnik zabývá už pouze jen nákupem a prodejem elektrospotřebičů všeho druhu a instalačního materiálu. Po odchodu jednoho ze zakladatelů, konkrétně p. Václava Ollendera do důchodu, převzal celý podnik jeho syn Martin Ollender.

Ten v roce 2010 založil společnost s ručením omezeným a stal se zároveň jednatelem této společnosti, jež je v obchodním rejstříku zapsaná pod obchodním jménem Ozon Trade s.r.o. V roce 2018 byl uveden do pozice jednatele i syn Ing. Jan Ollender.

Ozon Elektro na Firmy.cz
Ozon Elektro na Firmy.cz